VI GÖR NORDIC MAKERS' FILM FESTIVAL


Arrangörer, finansiärer och samarbetspartner 2020

YELEMA RF

Föreningen Yelema samordnar festivalen genom frivilligarbete. Yelema har till uppgift att verka för internationellt utbyte inom konst och kultur. Föreningen en driver ett konstnärsresidens i Senegal och är huvudman för konstnärsresidensverksamheten i Kristinestad.

Läs mer om Kristinestad Artists' Residency här
och om Waaw Artists' Residency här.

CRAFTS COUNCIL

Vår samarbetspartner Crafts Council i Storbritannien har medverkat med kuratering av filmer.

KULTURÖSTERBOTTEN

BIO DUX

KRISTINESTADSNEJDENS HEMSLÖJDSFÖRENING

Hemslöjdsföreningen bedriver kursverksamhet på hantverksområdet i Kristinestad.

Läs mer om föreningen här

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET


UKM har stött festivalen ekonomiskt.

TAITOFÖRBUNDET

STADEN KRISTINESTAD

SVENSKA KULTURFONDEN

Svenska kulturfonden har genom Kristinestads kulturfond bidragit ekonomiskt till festivalen.

Staden Kristinestad har understött festivalen ekonomiskt. Staden deltar genom kulturväsendet även bl.a. i form av utrymmen (Kulturhuset Dux, Kristinestads gymnasium), arbetskraft och marknadsföring, och turistbyrån (bl.a. hantverksmarknaden). Medborgarinstututet arrangerar en föreläsning.

FILMCENTRUM BOTNIA

Copyright © All Rights Reserved