VAD DÅ FÖR FESTIVAL?

Nordic Makers’ Film Festival handlar om hantverkare och om hantverk.

Festivalen står för en bred syn på hantverk, och därför använder vi det engelska begreppet making. Där ingår inte bara hantverk, utan också formgivning och hanverksmässig tillverkning där de fina materialen, färdigheten och kreativiteten står i fokus.


Festivalen är den första och enda i sitt slag i Finland. I Storbritannien har vår samarbetspartner Crafts Council arrangerat festivalen Real to Reel i flera år. I Norden och Finland lever hantverkstraditionerna kvar, och tack vare den obligatoriska slöjdundervisningen i skolan blomstrar hantverket på ett annat sätt än i många andra västliga länder. Vi vill lyfta fram hantverkarnas historier från hela världen och ge nya impulser.


Youtube är fullt av vägledningar och tutorials som visar arbetsmoment inom olika slag av hantverk. På festivalen vill vi däremot visa hela kulturen, hantverkaren och hans/hennes miljö och villkor. Och naturligtvis det sköna i handens arbete. Är det inte dags att lyfta fram hantverket bland övriga konstformer även i Finland?

Festivalen hålls i Kristinestad där vi är omgivna av traditionellt byggnadshantverk. Staden är också enda finländska medlem i det internationella Città slow-nätverket av städer som har det goda livet som ledstjärna.

Copyright © All Rights Reserved